Pregled Radova

Naziv rada Broj stranica Pogledaj
Aerodrom Ero Sarinen.pdf 15
Agromarket d.o.o. Kragujevac.pdf 16
Algoritmi.pdf 0
Alkoholizam, narkomanija, prostitucija, besposličenje i prosjačenje kao faktor narušavanje lokalne bezbednosti.pdf 0
AMD procesori.pdf 0
Analiza postupka reciklaže plastične ambalaže.pdf 0
Analiza prihoda PPT Petoletka Trstenik za 2017 i 2018 godinu.pdf 0
Analiza turisitčke destinacije Ovčar banja.pdf 0
Analiza turističke destinacije Moskva.pdf 0
Analiza turističke destinacije Niska banja.pdf 0
Analiza turističke destinacije planina Golija.pdf 0
Analiza turističke destinacije planina Goč.pdf 0
Analiza turističke destinacije planina Zlatibor.pdf 0
Analiza turističke destinacije Zakintos, Laganas.pdf 0
Analize turističke destinacije Kopaonik.pdf 0
Anomalija u obradi informacija vida.pdf 0
Anomija kao preduslov delikvencije.pdf 0
Aristotelova mera ljudske izvrsnosti.pdf 0
Autokratija.pdf 0
Avicena.pdf 0
Bezalkoholna pica.pdf 0
Bezbednost računarskih mreza.pdf 0
Bezgotovinski platni promet, instrumenti i procedure.pdf 0
Biodizel.pdf 0
Biznis plan preduzeće Tigar.pdf 0
Cat kompanija.pdf 0
Cilj i delatnost privrednih društava.pdf 0
Definisanje ciljne javnosti za razvoj projekta Beograd na vodi.pdf 0
Detektivska delatnost i korporativna bezbednost.pdf 0
Dezinfekcija vode.pdf 0
Dijabetes melitus.pdf 0
Dijagnostifikovanje organizacije.pdf 0
Dijetoprofilaksa.pdf 0
Dom zdravlja Kragujevac.pdf 0
Doprinos ekonomije razvoju organske proizvodnje u Srbiji.pdf 0
Ekonomska nejednakost i siromaštvo u Srbiji.pdf 0
Ekonomska politika i privredni rast.pdf 0
Elastičnost ekonomskih funkcija.pdf 0
Elastičnost traznje.pdf 0
Električna vozila.pdf 0
Elektronska trgovina i modeli elektronske trgovine.pdf 0
Elektronska kupovina.pdf 0
Elektronsko bankarstvo.pdf 0
Emulator emu8086.pdf 0
Etika u privrednoj propagandi.pdf 0
Evropska Unija.pdf 0
Evropski Parlament i njegova uloga u legislativnom postupku.pdf 0
Evropsko kontinentalni i Anglosaksonski pravni sistem.pdf 0
Faze procesa prodaje na primeru Walmarta.pdf 0
Fiksni i varijabilni troškovi.pdf 0
Finansijski rizici.pdf 0
Finansijsko bankarske institucije kao podržavajuci subjekti trgovinskog sektora.pdf 0
FTP server.pdf 0
Gastronomski turizam.pdf 0
Heraklitovo shvatanje logosa.pdf 0
Hotel Crowne Plaza Beograd.pdf 0
Hotel Hilton Beograd.pdf 0
Hotel Jezero Bor.pdf 0
Hotel Moskva Beograd.pdf 0
Hotel Turist.pdf 0
Hotel Zepter Vrnjacka banja.pdf 0
Hraniteljstvo.pdf 0
Implikacija Pijazeove teorije intelektualnog razvoja na obrazovanje.pdf 0
Interesovanje i zalaganje učenika u vaspitno obrazovnom procesu.pdf 0
Inventarisanje.pdf 0
Ishrana i religija.pdf 0
Istorija i funkcije novca.pdf 0
Istorijski turizam.pdf 0
Italijanska kuhinja.pdf 0
Izveštaj o tokovima gotovine.pdf 0
Izvori zagađenja i prečišćavanje vazduha.pdf 0
Kaizen metod.pdf 0
Kampanja brendova u elektronskoj trgovini na primeru Amazona.pdf 0
Karakteristike običaja.pdf 0
Karcinom dojke i grlića materice.pdf 0
Karcinom pluća i kolena.pdf 0
Kardiovaskularne bolesti, faktori riyika, rasprostranjenost i prevencija.pdf 0
Katjoni 4. i 5. analitičke grupe.pdf 0
Kibernetika nastanak i značaj.pdf 0
Klasicizam.pdf 0
Klinički centar Kragujevac.pdf 0
Koncepti zdravlja.pdf 0
Konsturktivizam.pdf 0
Kontrakultura.pdf 0
Korporativna bezbednost.pdf 0
Korporativna strategija na primeru Nestle kompanije.pdf 0
Kreativna gastronomija.pdf 0
Kriminalitet.pdf 0
Kritska i Mikenska umetnost.pdf 0
Krizni PR i primeri kriznog PR a.pdf 0
Kultura Starog Egipta.pdf 0
Kunsthaus Grac.pdf 0
Kvantitativna i kvalitativna istrazivačka paradigma u pedagogiji.pdf 0
Lekovite mineralne vode i njihov uticaj na preventivu zdravlja.pdf 0
Licnost i prava čoveka.pdf 0
Ljudska i gradanska prava.pdf 0
Magnezijum u ishrani.pdf 0
Memorijski sistem i magistrala.pdf 0
Mendžment ljudskih resursa u Facebook kompaniji.pdf 0
Merdžeri i akvizicije.pdf 0
Meteoropatija.pdf 0
Monetarna ekonomija i bankarstvo.pdf 0
Mrežna arhitektura i OSI model.pdf 0
Multimedijalni sistemi.pdf 0
Murali Diega Rivere.pdf 0
Muzej savremene umetnosti u Beogradu.pdf 0
Nacizam.pdf 0
Najneobičnija jela na svetu.pdf 0
Najneobičniji restorani na svetu.pdf 0
Nasilje u porodici.pdf 0
Nestle kompanija i njen novi brend.pdf 0
Obaveštajne i bezbedonosne službi u Srbiji.pdf 0
Običaji.pdf 0
Od edo do ddr4 memorije.pdf 0
Od floppy diska do DVD memorije.pdf 0
Određivanje bažičnog rešenja i optimizacija transportnog problema.pdf 0
Oglašavanje kao element promotivnog miksa na primeru Coca Cole.pdf 0
Opšta bolnica Kraljevo.pdf 0
Opšti imovinski zakonik.pdf 0
Organizacija penzijskih fondova u Srbiji.pdf 0
Organizacija računovodstvenog poslovanja u hotelu Gorske oči, Žabljak.pdf 0
Osnove i principi sistema dvojnog knjigovodstva.pdf 0
Planiranje ishrane za turiste.pdf 0
Pojam grafova i specijalne klase grafova.pdf 0
Pojam i elementi drzave.pdf 0
Pojam i elementi sistema bezbednosti.pdf 0
Pojam i poreklo parlamenta.pdf 0
Pojam i predmet bezbedonosne analitike.pdf 0
Pojam naučnog metoda.pdf 0
Pojam, predmet i značaj upravljanja ljudskim resursima.pdf 0
Pojedinačni akti nasilja.pdf 0
Politeizam.pdf 0
Politika rodne ravnopravnosti.pdf 0
Poslovna inteligencija i sistemi upravljanja znanjem.pdf 0
Pozitivna motivacija kao uslov uspešne poslovne komunikacije.pdf 0
Preduzetništvo kao pokretač ekonomskog razvoja.pdf 0
Prevencija gojaznosti kod odraslih osoba.pdf 0
Primena mineralnih voda u banjskim uslovima original.pdf 0
Primena mobilnog marketinga u savremenom poslovanju.pdf 0
Primer oglašavanja turisticke agencije.pdf 0
Primer plana oglašavanja Eko organizacije.pdf 0
Primer uspešnog lidera.pdf 0
Principi ekonomije.pdf 0
Prirodni brojevi.pdf 0
Privilegovana ubistva.pdf 0
Problemi sa učenjem ADD poremecaj.pdf 0
Profit, cena proizvodnje i trgovacki kapital.pdf 0
Prvi srpski ustanak.pdf 0
Radnje u kancelarijskom poslovanju.pdf 0
Rastafarijanizam.pdf 0
Ratarska organska proizvodnja.pdf 0
Reciklaza guma.pdf 0
Regulisanje kotlovskih postrojenja.pdf 0
Rehabilitacija lumbalnog sindroma.pdf 0
Sadržina i ograničenja prava svojine.pdf 0
Savremeni PR.pdf 0
Savremeni vidovi oglasavanja na primeru.pdf 0
SEM plan na primeru Metropolitan fakulteta.pdf 0
Siromaštvo kao društveni i pravni problem.pdf 0
Skladišni sistemi, regalna skladišta i bunkeri za odlaganje materijala.pdf 0
Spoljnotrgovinska razmena Srbije.pdf 0
SPSS program.pdf 0
Sretenjski i Turski ustav.pdf 0
SRP Uvac turizam i zastita prirode u simbiozi.pdf 0
Standardi menadžmenta kvaliteta.pdf 0
Stanje i perspektive ekonomskog razvoja Mataruške banje.pdf 0
Stanje i perspektive ekonomskog razvoja sela Sisevac.pdf 0
Stanje i perspektive ekonomskog razvoja Srbije.pdf 0
Stanje i perspektive ekonomskog razvoja Vojvodine.pdf 0
Stres i posledice stresa.pdf 0
Takse.pdf 0
Targetiranje na internetu na primeru Cat kompanije.pdf 0
Targetiranje na internetu na primeru Farmasi kompanije.pdf 0
Tehnologija proizvodnje vina, i najpoznatija vina u svetu i kod nas 0
Tehnoloske pretpostavke digitalnog marketinga 0
Telesni razvoj i fizička sposobnost dece do 7 godina.pdf 0
Teroristička krivična dela.pdf 0
Terorizam, pojam, karakteristike i suprotstavljanje.pdf 0
Tim i timski rad.pdf 0
Tradicionalne i savremene oplate.pdf 0
Trgovina u sistemu marketinga.pdf 0
Trnava promet d.o.o. Kragujevac.pdf 0
Turizam i klimatske promene.pdf 0
Uloga Crvenog Krsta u spašavanju i bezbednosti.pdf 0
Uloga porodice u srednjem veku.pdf 0
Uloge i karakteristike takmičenja u osnovnim skolama.pdf 0
Umor i učenje.pdf 0
Upravljanje konfliktima.pdf 0
Upravljanje ljudskim resursima u Lidl kompaniji.pdf 0
Upravljanje poslovnim performansama bolnice Kruševac.pdf 0
Upravljanje prodaje na primeru Amazona.pdf 0
Upravljanje rizicima finansijskih institucija.pdf 0
Uslovna osuda i sudska opomena.pdf 0
Uticaj alkohola na ponašanje učesnika u saobracaju.pdf 0
Uticaj demografskog faktora na sistem bezbednosti.pdf 0
Uticaj društvenih mreza na razvoj brendova u Srbiji.pdf 0
Uticaj drustvenih mreza na razvoj brendova.pdf 0
Uticaj kriminala na turizam.pdf 0
Uticaj kulture na ponašanje potrošača.pdf 0
Uticaj novih tehnologija na globalni turizam.pdf 0
Uticaj pandemija kovid virusa na turisitčku sezonu u Grčkoj.pdf 0
Uticaj stila zivota na ponašanje i donošenje odluka potrošača.pdf 0
Uticaj terorizma na turizam.pdf 0
Uticaj turizma na planinske oblasti.pdf 0
Uticaj Y generacije na društveno odgovorno poslovanje Lidl kompanije.pdf 0
Vazdušni jastuk kao element pasivne bezbednosti vozila.pdf 0
Važnost igre u predškolskim ustanovama.pdf 0
Velike svetske religije Islam.pdf 0
Veštacka inteligencija.pdf 0
Vestfalski ugovor o miru.pdf 0
Voće i povrće.pdf 0
Vrste bezbedonosnih službi.pdf 0
Walmart kompanija.pdf 0
Zadaci i karakteristike psihologije učenja.pdf 0
Zajmovni kapital i zemljišna renta.pdf 0
Zakon ponude i tražnje.pdf 0
Zakonodavna funkcijja države.pdf 0
Zdravlje i faktori koji ga određuju.pdf 0
Značaj upravljanja ljudskim resursima u hotelskoj industriji.pdf 0
Značaj vitamina u ishrani.pdf 0
Značaj vode u procesu odlučivanja u spoljnoj politici.pdf 0
Đordo de Kiriko.pdf 0
Štednja i investicije u funkciji ekonomskog razvoja Srbije.pdf 0

Kontakt forma

Ukoliko želite da nas kontaktirate putem email-a, kliknite ovde i popunite upit.